Please enable JavaScript, download instructions

SZR Mašing
     Ove stepenice imaju 4 prava stepenika, zatim 6 kružnih u desnu stranu u polovini kruga pa tri kružna u levo u četvrtini kruga i ponovo dva prava stepenika koji izlaze na sprat. Gazišta su urađena od kvalitetnog drveta debljine 5cm i obložene bočno i sa donje strane.
     Pored dve centralne kružne cevi sa nosećim pločama, stepenice imaju SPOLJNI čelični nosač ISPOD spoljnog dela gazišta stepenica. Zastitna ograda (stubovi) su urađeni od čeličnih cevi koje su međusobno povezane čeličnim cevima u oblik romboida. U prazan romboidni prostor se postavljaju ukrasne romboidne površine u odgovarajucoj boji prema drvenim gazištima. Rukohvat je drveni, iz segmenata. Potreban minimalan otvor za ovakve stepenice je 1.8 m x 1.8 m. Komplikovane su za konstrukciju i izradu, svrstavaju se u spiralne stepenice, komforne su, udobne i elegantne za lokale i stanove. Stepenice postavljene u dupleksu. Ove stepenice su postavljene na Banovo Brdo, Beograd.
Stepenice S 01.JPG
Stepenice S 01.JPG
Stepenice S 02.JPG
Stepenice S 02.JPG
Stepenice S 03.JPG
Stepenice S 03.JPG
Stepenice S 04.JPG
Stepenice S 04.JPG
Stepenice S 05.JPG
Stepenice S 05.JPG
Stepenice S 06.JPG
Stepenice S 06.JPG
Stepenice S 07.JPG
Stepenice S 07.JPG
Stepenice S 08.JPG
Stepenice S 08.JPG